Sekretesspolicy

Workseed Oy:s sekretesspolicy

Välkommen att läsa hur Workseed Oy behandlar dina personuppgifter i vår tjänst. Vi strävar efter tydlighet och transparens, så i detta uttalande förklarar vi i detalj vilken information vi samlar in och hur vi använder den.

Observera att vissa användare av vår tjänst kan publicera sina egna sekretessmeddelanden. Vi rekommenderar att du läser dem tillsammans med denna beskrivning.

1. Controller och processorer

I Workseed Oys tjänst är den enhet som behandlar dina personuppgifter en utbildningsinstitution eller ett företag som har förvärvat rätten att använda vår tjänst. Denna enhet, den personuppgiftsansvarige, tillhandahåller sin egen kontaktinformation och annan information relaterad till dataskydd på sin webbplats eller i sin egen dataskyddsförklaring.

Huvudbehandlare är Workseed Oy (företagsnummer 2733384-1), dataskyddskontakter:

support@workseed.fi, postadress: Oppilaankatu 4, 53100 Villmanstrand.

Workseed använder följande underbehandlare för att tillhandahålla tjänsten:

 • Plattformstjänsteleverantör (för närvarande Microsoft Azure)
 • E-postaviseringar (för närvarande SparkPost)
 • SMS-aviseringar (för närvarande Quriiri)

Databehandlaren och underdatabehandlare behandlar personuppgifter utifrån den personuppgiftsansvariges instruktioner enligt separata, skriftliga behandlingsavtal.

2. Grupper av registrerade

I samband med tjänsten samlas och behandlas personuppgifter för följande registrerade grupper:

 • Elever eller anställda hos registratorn ("Elever")
 • Registratorns lärare eller utbildare ("Tränare")
 • Utvärderare eller utbildare från externa organisationer ("Externa utvärderare")

3. Personuppgifter som ska behandlas

Följande personuppgifter samlas in och behandlas i Tjänsten. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att använda Tjänsten.

Lärare

Elevens namn
 • Behandlingsunderlag: Utförande av kontraktet mellan eleven och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Syfte: Identifiera användarkontot och exportera utvärderingar från systemet
 • Radering: När den personuppgiftsansvarige slutar använda tjänsten
Elevens kontaktinformation
 • Behandlingsunderlag: Utförande av kontraktet mellan eleven och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Syfte: Identifiera användarkontot och skicka nödvändiga meddelanden
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Elevens bild (valfritt)
 • Behandlingsunderlag: Utförande av kontraktet mellan eleven och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Syfte: Identifiering av användaren för andra användare
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Elevens utbildningsinstitution/arbetsplats, Elevens institution/roll
 • Behandlingsunderlag: Utförande av kontraktet mellan eleven och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Syfte: Förbinda eleven med rätt personuppgiftsansvarig, utbildare och externa bedömare för att kunna använda tjänsten
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Svar på uppgifter
 • Behandlingsunderlag: Utförande av kontraktet mellan eleven och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6.1(b)), Berättigat intresse för den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(f))
 • Syfte: Göra utvärderingar (tjänstens kärnfunktionalitet); Utvärdera elevernas prestationer av registratorn
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Svaren innehåller diverse personlig information
 • Behandlingsunderlag: Utförande av kontraktet mellan eleven och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Syfte: Göra utvärderingar (tjänstens kärnfunktionalitet)
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Elevens IP-adress, information om tjänstanvändning
 • Behandlingsunderlag: Berättigat intresse för den personuppgiftsansvarige/Workseed (GDPR artikel 6(1)(f))
 • Syfte: Upptäcka fel och missbruk och åtgärda dem för att säkerställa tillgängligheten av Tjänsten. Anonymisering av vissa personuppgifter för att skapa statistik över användningen av tjänsten. Om den allmänna prestationsnivån för elever som är associerade med en viss personuppgiftsansvarig.
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy

Tränare/lärare

Tränarens namn
 • Behandlingsunderlag: Utförande av kontraktet mellan utbildaren och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Syfte med behandlingen: Identifiera användarkontot för att använda tjänsten och så att tränaren kan ges de nödvändiga rättigheterna (dvs antingen normala användarrättigheter eller administratörsrättigheter)
 • Dataradering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Utbildarens kontaktuppgifter
 • Behandlingsunderlag: Utförande av kontraktet mellan utbildaren och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Syfte med behandlingen : Identifiera användarkontot för att använda tjänsten, skicka information som behövs för att använda tjänsten till användaren
 • Dataradering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Elevens bild (valfritt)
 • Behandlingsunderlag: Utförande av kontraktet mellan utbildaren och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Syfte med behandlingen : Underlätta användaridentifiering för andra användare av Tjänsten
 • Dataradering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Utbildarens läroanstalt/arbetsplats, Utbildarens institution/roll
 • Behandlingsunderlag: Utförande av kontraktet mellan utbildaren och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Syfte med behandlingen: Att koppla ihop tränaren med rätt personuppgiftsansvarig och eleverna för att kunna använda tjänsten
 • Dataradering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Uppdragsfrågor
 • Grund för behandling: Utförande av kontraktet mellan utbildaren och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6.1 b). Berättigat intresse för den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(f))
 • Syfte: Göra utvärderingar (tjänstens kärnfunktionalitet)
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Lärarens IP-adress, information om tjänstanvändning
 • Behandlingsunderlag: Berättigat intresse för den personuppgiftsansvarige/Workseed (GDPR artikel 6(1)(f))
 • Syfte:
  • Upptäcka fel och missbruk och åtgärda dem för att säkerställa tillgängligheten av Tjänsten.
  • Anonymisering av vissa personuppgifter för att skapa statistik om användningen av Tjänsten.
  • Om den allmänna prestationsnivån för Elever relaterade till en viss personuppgiftsansvarig.
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy

Externa bedömare

Namn på extern bedömare
 • Behandlingsunderlag: Genomförande av kontraktet mellan den externa utvärderaren och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Syfte: Identifiera användarkontot för att använda tjänsten
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Kontaktuppgifter till den externa bedömaren
 • Behandlingsunderlag: Genomförande av kontraktet mellan den externa utvärderaren och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Syfte: Identifiera användarkontot för att använda tjänsten. Skicka information till användaren som är nödvändig för att använda tjänsten.
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Extern bedömares läroanstalt/arbetsplats, Extern bedömares institution/roll
 • Behandlingsunderlag: Genomförande av kontraktet mellan den externa utvärderaren och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Syfte: Att koppla den externa utvärderaren med rätt personuppgiftsansvarig och elever för att kunna använda tjänsten
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Uppdragsfrågor
 • Behandlingsunderlag: Utförande av kontraktet mellan den externa utvärderaren och den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(b)) Berättigat intresse för den personuppgiftsansvarige (GDPR artikel 6(1)(f)
 • Syfte: Göra utvärderingar (tjänstens kärnfunktionalitet)
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy
Extern bedömares IP-adress, information om tjänstanvändning
 • Behandlingsunderlag: Berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige/Workseed (GDPR artikel 6(1)(f)
 • Syfte: 
  • Upptäcka och åtgärda fel och missbruk
  • För att säkerställa tillgängligheten av Tjänsten
  • Anonymisering av vissa personuppgifter för att skapa statistik om användningen av tjänsten och den allmänna prestationsnivån för elever som är kopplade till en viss personuppgiftsansvarig
 • Radering: I enlighet med den personuppgiftsansvariges integritetspolicy

4. Dataöverföring utanför EU/EES-området

Var lagras din data? Vår tjänsts servrar finns inom EU, så vi överför inte dina uppgifter utanför EU/EES-området. Men för att kunna tillhandahålla några av våra tjänster kan vi komma att behandla dina uppgifter på distans, även utanför regionen.

Hur garanterar vi säkerheten för dina uppgifter? När vi behandlar dina uppgifter utanför EU följer vi de säkerhetsstandarder som fastställts av EU. Det innebär att vi följer EU-kommissionens beslut och använder standardklausuler. Vi har också ytterligare säkerhetsåtgärder på plats för att skydda din information.

Vill du ha mer information? Du kan begära en kopia av våra standardklausuler från oss genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen som anges i avsnitt 1.

5. Dina rättigheter angående din information

Hur är din situation med dina uppgifter?

 • Begäran om information: Du kan fråga oss om dina uppgifter behandlas, och i så fall vilka uppgifter och varför.
 • Rättelse: Om du upptäcker att vi har felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig kan du be oss rätta dem.
 • Begränsa behandlingen: I vissa situationer kan du be oss att begränsa behandlingen av dina uppgifter.
 • Radera dina uppgifter: Du kan be oss att radera dina uppgifter i vissa situationer.
 • Överför dina data: Om du vill kan du begära dina data i ett maskinläsbart format eller överföra dem till en annan tjänsteleverantör.
 • Lämna in ett klagomål: Om du är orolig över hur vi behandlar dina uppgifter kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet .

6. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera detta dokument

Om vi ​​gör några ändringar kommer vi att lägga upp den uppdaterade versionen på vår hemsida. I vissa fall kan vi även meddela dig om ändringar via e-post eller via vår tjänst.

7. Hur behandlar vi andra uppgifter?

Vi samlar också in information från vilken en enskild användare inte kan identifieras . Denna information kan vara anonym eller allmän statistisk information. Vi använder denna information för att förbättra våra tjänster och för att bättre förstå hur vår tjänst används.

Om cookies: Vi använder cookies för att spåra hur vår tjänst fungerar. Workseed använder endast statistik för att mäta och analysera plattformens prestanda.