Information om oss

Under 2016 väckte förändringar inom yrkesutbildningen oro bland lärarna. Vi blev tillfrågade om en lösning som skulle underlätta lärandehantering och tydligt visualisera elevernas framsteg.
Vi använde vår expertis inom produktutveckling för att skapa ett ledningssystem för lärande som skulle möta dessa behov. Redan samma år anammade de första lärarna systemet och det var så Workseed föddes.
Att förstå lärarnas och utbildningssektorns behov har alltid varit kärnan i Workseed. Vi kopierade inte andra, utan fokuserade på att tillhandahålla endast de mest väsentliga funktionerna för utbildningssektorn. Vår tjänst stödjer professionell expertis precis där den behövs som mest.
En djup förståelse för vår målgrupps behov vägledde oss att utveckla färdigt innehåll och onlinekurser. Idag kan yrkesskolor och lärare använda vårt färdiga innehåll utan ansträngning, vilket ger dem mer tid att fokusera på att lära sig själva och stödja elever.
Vi tror att vårt innovativa tillvägagångssätt möjliggör de bästa inlärningslösningarna för yrkesutbildning även i framtiden.