Produktserie: Lärandedagböcker

Saknar du som lärare ett verktyg som ger dig bättre insyn i vad eleverna gör under praktikperioder? Eller är du ofta orolig för hur eleverna klarar sig på arbetsplatserna?

Digitala lärandedagböcker är en modern och skräddarsydd lösning för att följa lärande som sker på arbetsplatser. Elever dokumenterar sitt eget lärande med hjälp av en dagbok direkt på sin mobil. Med dagboken kan läraren och arbetsplatshandledaren vägleda eleverna, bedöma kompetensutvecklingen och ge feedback - i realtid, naturligtvis.

Här hittar du lärandedagböcker som är utvecklade och testade för olika branscher. Det tar bara en timme att införa dagboken, och det kräver ingen innehållsproduktion. Om så önskas kan vi också skapa en skräddarsydd dagbok efter era behov.