Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan päiväkirja 500 käyttäjälle

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan päiväkirja mahdollistaa opiskelijoiden dokumentoida työelämässä tapahtuvaa oppimistaan helppokäyttöisen päiväkirjan avulla suoraan mobiililaitteella. Päiväkirja sisältää juuri kyseisen alan tutkinnon perusteisiin liittyviä tehtäviä, joilla dokumentointi on helppoa ja tuottaa helposti ymmärrettävän, mutta yksityiskohtaisen raportin. Raportin kautta sekä opettaja että työpaikkaohjaaja voivat ohjata opiskelijaa sekä arvioida yksilöllistä osaamisen kehittymistä ja antaa siitä palautetta.

Tämä tilaus sisältää käyttöoikeuden päiväkirjaan viidellesadalle (500) opiskelijalle tai opettajalle 12 kuukaudeksi. HUOM! Työpaikkaohjaajat saavat pääsyn opiskelijan päiväkirjaan veloituksetta.

1000,00  / vuosi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan päiväkirja mahdollistaa opiskelijoiden dokumentoida työelämässä tapahtuvaa oppimistaan helppokäyttöisen päiväkirjan avulla suoraan mobiililaitteella. Päiväkirja sisältää juuri kyseisen alan tutkinnon perusteisiin liittyviä tehtäviä, joilla dokumentointi on helppoa ja tuottaa helposti ymmärrettävän, mutta yksityiskohtaisen raportin. Raportin kautta sekä opettaja että työpaikkaohjaaja voivat ohjata opiskelijaa sekä arvioida yksilöllistä osaamisen kehittymistä ja antaa siitä palautetta.

Päiväkirja sisältää seuraavat tehtävät:
– Kerro päivästäsi -tehtävän tarkoitus on antaa opiskelijan kertoa päivän kulusta ja kiinnostavista tapahtumista omatoimisesti. Opiskelija voi myös liittää vastaukseensa valokuvia päivän varrelta, joilla on helppoa tuoda esille toteutuneita työtehtäviä ja niissä suoriutumista.
Asiakaskohteen kunnon havainnointi –  keskeinen osaaminen alalla on kohteiden kunnon ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeellisuuden havainnointi. Tehtävässä opiskelija pääsee dokumentoimaan havaintojaan, jolloin niiden perusteella opiskelijan ohjaus on helppoa.
Käytetyt koneet ja laitteet -tehtävässä opiskelija valitsee listalta kunakin päivänä käyttämänsä koneet ja laitteet, joista luodaan automaattisesti raporttiin visuaalinen kooste. Näiden avulla nähdään, että opiskelija on saanut kattavasti kokemusta erilaisista koneista ja laitteista.
– Viikottainen videopäiväkirja -tehtävässä opiskelija kuvaa jokaisen viikon päätteeksi lyhyen videon, jossa kertoo viikon kulusta vapaamuotoisesti. Nähdessään ja kuullessaan opiskelijaa, pääsee opettaja paremmin perille opiskelijan mielialasta ja työelämässä oppimisen tunnelmista.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioidaan seuraavien arviointikriteereiden mukaan:
– Sosiaaliset taidot. Muiden ihmisten kanssa kommunikoiminen, oman asian esittäminen ja toisten kuuntelu.
– Työpaikan sääntöjen noudattaminen. Esimerkiksi työajat, taukojen pitäminen, pukeutuminen ja hierarkian noudattaminen.
– Työtehtävien hallinta. Alakohtaisten työtehtävien substanssiosaamisen hallinta.
– Asiakaspalvelu. Asiakkaiden kanssa kommunikointi ja huomioon ottaminen omassa toiminnassa.
– Oma-aloittaisuus. Omatoiminen uusien tehtävien hankinta, kehitysehdotukset.

Päiväkirja toimitetaan pilvipalveluna, jota osapuolet voivat käyttää yleisimmillä työpöytä- ja mobiililaitteilla verkkoselaimen kautta ilman erillisten sovellusten asennusta. Tämä tilaus sisältää käyttöoikeuden päiväkirjaan viidellesadalle (500) opiskelijalle tai opettajalle 12 kuukaudeksi. HUOM! Työpaikkaohjaajat saavat pääsyn opiskelijan päiväkirjaan veloituksetta.