Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukemisen päiväkirja 300 käyttäjälle

Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukemisen päiväkirja mahdollistaa opiskelijoiden dokumentoida työelämässä tapahtuvaa oppimistaan helppokäyttöisen päiväkirjan avulla suoraan mobiililaitteella. Päiväkirja sisältää juuri kyseisen alan tutkinnon perusteisiin liittyviä tehtäviä, joilla dokumentointi on helppoa ja tuottaa helposti ymmärrettävän, mutta yksityiskohtaisen raportin. Raportin kautta sekä opettaja että työpaikkaohjaaja voivat ohjata opiskelijaa sekä arvioida yksilöllistä osaamisen kehittymistä ja antaa siitä palautetta.

Tämä tilaus sisältää käyttöoikeuden päiväkirjaan kolmellesadalle (300) opiskelijalle tai opettajalle 12 kuukaudeksi. HUOM! Työpaikkaohjaajat saavat pääsyn opiskelijan päiväkirjaan veloituksetta.

750,00  / vuosi

Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukemisen päiväkirja mahdollistaa opiskelijoiden dokumentoida työelämässä tapahtuvaa oppimistaan helppokäyttöisen päiväkirjan avulla suoraan mobiililaitteella. Päiväkirja sisältää juuri kyseisen alan tutkinnon perusteisiin liittyviä tehtäviä, joilla dokumentointi on helppoa ja tuottaa helposti ymmärrettävän, mutta yksityiskohtaisen raportin. Raportin kautta sekä opettaja että työpaikkaohjaaja voivat ohjata opiskelijaa sekä arvioida yksilöllistä osaamisen kehittymistä ja antaa siitä palautetta.

Päiväkirja sisältää seuraavat tehtävät:
– Kerro päivästäsi -tehtävän tarkoitus on antaa opiskelijan kertoa päivän kulusta ja kiinnostavista tapahtumista omatoimisesti. Opiskelija voi myös liittää vastaukseensa valokuvia päivän varrelta, joilla on helppoa tuoda esille toteutuneita työtehtäviä ja niissä suoriutumista.
Asiakkaan kunnon havainnointi -tehtävässä opiskelija pääsee tuomaan esille tekemiään havaintoja asiakkaiden kunnosta, jolloin osaamisen kehittymistä tämän keskeisen osaamistavoitteen suhteen on helppoa tukea ja arvioida.
Asiakkaan asuintilojen asemmata haaste -tehtävässä tuodaan esille asuintiloissa havaittuja haasteita joko tekstin tai valokuvan kautta.
Havaintoja asiakassuunnitelman toteutumisesta -tehtävään opiskelija reflektoi tekemiään havaintoja, jolloin opiskelijaa on helppoa ohjata myös havainnoimaan asiakassuunnitelman toteutumista.
– Viikottainen videopäiväkirja -tehtävässä opiskelija kuvaa jokaisen viikon päätteeksi lyhyen videon, jossa kertoo viikon kulusta vapaamuotoisesti. Nähdessään ja kuullessaan opiskelijaa, pääsee opettaja paremmin perille opiskelijan mielialasta ja työelämässä oppimisen tunnelmista.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioidaan seuraavien arviointikriteereiden mukaan:
– Sosiaaliset taidot. Muiden ihmisten kanssa kommunikoiminen, oman asian esittäminen ja toisten kuuntelu.
– Työpaikan sääntöjen noudattaminen. Esimerkiksi työajat, taukojen pitäminen, pukeutuminen ja hierarkian noudattaminen.
– Työtehtävien hallinta. Alakohtaisten työtehtävien substanssiosaamisen hallinta.
– Asiakaspalvelu. Asiakkaiden kanssa kommunikointi ja huomioon ottaminen omassa toiminnassa.
– Oma-aloittaisuus. Omatoiminen uusien tehtävien hankinta, kehitysehdotukset.

Päiväkirja toimitetaan pilvipalveluna, jota osapuolet voivat käyttää yleisimmillä työpöytä- ja mobiililaitteilla verkkoselaimen kautta ilman erillisten sovellusten asennusta. Tämä tilaus sisältää käyttöoikeuden päiväkirjaan kolmellesadalle (300) opiskelijalle tai opettajalle 12 kuukaudeksi. HUOM! Työpaikkaohjaajat saavat pääsyn opiskelijan päiväkirjaan veloituksetta.