Auton huoltotyöt – Tutkinnon osa

Miltä kuulostaisi valmis* Auton huoltotyöt – tutkinnon osa, kaikkine tarvittavine sisältöineen? Tässä sellainen nyt olisi.

Kokonaisvaltainen sisältöpaketti, joka tarjoaa kaiken tutkinnon perusteiden vaatiman osaamisen. Valmiilla sisällöillä opiskelijat saavat keskittyä taitojen kehittämiseen etukäteen viitoitetuilla oppimispoluilla ja opettajalle vapautuu aikaa ohjaamaan ja tukemaan heitä.

Keskeiset edut:

 • Tietopuolisen osaamisen oppimateriaalit automaattitarkisteisilla tehtävillä, kaikki yhdessä paikassa.
 • Taitoharjoitteet seikkaperäisesti ohjeistettuna videoiduilla esimerkkisuorituksilla.
 • Työelämässäoppimisen päiväkirja tehostaa oppimista ja tekee kehittymisen näkyväksi.
 • Osaamisen arviointi kolmen osapuolen kesken ilman kuormittavaa paperityötä.

* Tuotteeseen ei sisälly seuraavia lakisääteisiä lähikoulutuksia:

 • Tulityö- ja työturvallisuuskoulutus
 • Ensiapukoulutuksen suorittaminen
 • Autoalan SFS 6002-sähköturvallisuuskoulutus ja loppukoe

Huom! Tilaus sisältää yhden lisenssin yhdelle opiskelijalle, minimitilausmäärä 10 lisenssiä.

25,00 

Auton huoltotyöt on yleensä ensimmäinen tutkinnon osa, josta ajoneuvoalan perustutkinnon suorittajat lähtevät liikkeelle. Se sisältää paljon perustason tietopuolista osaamista ja käytännön harjoittelua, joka luo hedelmällisen pohjan syventää osaamista myös muissa tutkinnon osissa.

Opiskellessaan eri osajärjestelmien toimintaa, muodostuu opiskelijoille kattava kuva autojen kokonaisrakenteesta. Tuotteeseen sisältyvät seuraavat tietopuolisen osaamisen itseopiskeluun tarkoitetut oppimateriaalit:

 • Autoalan työturvallisuus
 • Työkalut ja mittavälineet
 • Liitostekniikat, kierteet ja kierrätys
 • Metallitöiden perusteet
 • Ajoneuvot ja ajo-oikeudet
 • Asiakirjat, katsastus ja vakuutukset
 • Korjausohjeet ja niiden hyödyntäminen
 • Koritekniikan perusteet
 • Jousituksen ja pyörien tuennan perusteet
 • Jarrujärjestelmien perusteet
 • Ohjauslaitteiden perusteet
 • Renkaat ja vanteet
 • Polttomoottoreiden perusteet
 • Päästöjärjestelmät ja OBD
 • Voimansiirron perusteet
 • Sähkölaitteiden perusteet
 • Aktiivinen ja passiivinen turvallisuus
 • Valaisimet
 • Sähköautojen perusteet

Kaikki oppimateriaalit sisältävät osaamista kehittäviä automaattitarkisteisia tehtäviä, jotka samalla varmistavat riittävän tietämyksen tason ennen seuraavaan aiheeseen etenemistä.
Tietopuolisen osaamisen oppimateriaaleissa voidaan opiskelijoiden sallia edetä joko täysin yksilöllisessä tahdissa, tai opettajan määrittelemässä tahdissa aihe kerrallaan.

Taitopuolista osaamista kehitetään seikkaperäisesti ohjeistettujen käytännön harjoitteiden kautta. Harjoitteisiin sisältyy useimmiten video esimerkkisuorituksesta, jossa työn eri vaiheet käydään kattavasti läpi. Opiskelijan edetessä työssään, dokumentoi hän suoritustaan vaiheittain Workseediin tekstin, valokuvien ja videoiden avulla. Opettaja voi ohjata ja antaa palautetta jokaisen opiskelijan osaamisen kehittymisestä, vaikka ei jokaista suoritusta olisikaan ehtinyt vierestä seuraamaan. Taitopuolisia harjoitteita tutkinnon osaan sisältyy seuraavista aiheista:

 • Kädentaitoharjoite
 • Auton ylläpitopesu
 • Korin tarkastus
 • Alustarakenteiden tunnistaminen
 • Jarrujen huolto
 • Ohjauslaitteiden tunnistaminen
 • Renkaan vaihto ja tasapainotus
 • Tubeless-paikkaus
 • Moottorin kunnon määrittäminen
 • Moottorin huolto
 • Päästömittaukset ja niiden tulkinta
 • Voimansiirtolaitteiden kunnon tarkastus
 • Valaisimien tunnistaminen ja polttimon vaihto

Kun edellä mainitut tieto- ja taito-osaamisen harjoitteet on suoritettu, voivat opiskelijat siirtyä työelämässä oppimisen jaksolle. Työelämässä oppimisen ohjaukseen suunniteltu päiväkirja mahdollistaa opiskelijan monipuolisen työpäivien dokumentoinnin, jota voivat seurata ja kommentoida opettajan lisäksi myös työpaikkaohjaajat.

Lopulta opiskelijan suorittaessa näytön tutkinnon osassa vaaditusta osaamisestaan, voidaan senkin suoritus dokumentoida Workseediin. Tällöin arvioinnissa voidaan paremmin ottaa kantaa myös suorituksen niihin vaiheisiin, joiden aikana opettaja ei ole ollut näyttöä vierestä seuraamassa. Samoin dokumentoinnin kautta päästään käsiksi myös opiskelijan tietopuoliseen osaamiseen, joka ei välttämättä muuten suorituksesta käy ilmi.

Huomaathan että tutkinnon osaan sisältyy myös vaatimuksia lakisääteisistä koulutuksista, jotka on järjestettävä erikseen:

 • Tulityö- ja työturvallisuuskoulutus
 • Ensiapukoulutus
 • Autoalan SFS 6002-sähköturvallisuuskoulutus ja loppukoe

Huom! Tilaus sisältää yhden lisenssin yhdelle opiskelijalle, minimitilausmäärä 10 lisenssiä.